O nás

Charakterizuje nás naša práca:

 • pôsobíme ako integrátor energetických riešení
 • ponúkame komplexnú službu od návrhu projektu, cez realizáciu až po správu technických zariadení
 • poskytujeme financovanie diela s možnosťou postupného splácania
 • navrhujeme projekty, ktoré platí klient z úspor bez dodatočnej investície (GES)
 • garantujeme podnikateľskú stabilitu ako dcérska spoločnosť skupiny ZSE

Máme vybudované know-how:

 • podnikáme v energetike a teplárenstve od roku 2006
 • patríme k veteránom teplárenstva a energetických služieb
 • spolupracujeme s energetickými špecialistami a preverenými dodávateľmi
 • sme registrovaný partner verejného sektora
 • držíme povolenie na vykonávanie regulovanej činnosti výroby a dodávky tepla

Oblasti našej pôsobnosti

Výroba a dodávka tepla

 • Máme povolenie URSO na výkon výroby a dodávky tepla
 • Zaujímame sa o existujúce zdroje, kde dokážeme vďaka nášmu know-how zoptimalizovať prevádzku
 • Pri nových zdrojoch ponúkame komplexný návrh energetiky projektu vrátane financovania
 • Prevádzkujeme zariadenia na výrobu tepla z plynu, peliet, drevnej štiepky alebo elektriny v prípade tepelných čerpadiel

Správa a servis technických zariadení

 • Poskytujeme komplexnú službu správy tepelných technických zariadení
 • Súčasťou služby sú pravidelné revízie
 • Implementujeme smart riešenia (IoT) na vzdialený monitoring a diagnostiku
 • Poskytujeme aktívnu aj reaktívnu údržbu a servis
 • Naša poruchová linka funguje 24/7

Rekonštrukcia a modernizácia technických zariadení

 • Realizujeme menšie čistenia a opravy častí tepelnej sústavy po jej kompletnú modernizáciu vrátane rozvodov tepla
 • Ponúkame modernizáciu zdroja tepla – výmena za efektívnejšie zariadenie s implementáciou smart monitoringu
 • Navrhujeme a zabezpečujeme aj výmenu plynového kotla na tepelné čerpadlo
 • Naša špecializácia je financovanie rekonštrukcie a splácanie v cene služby

Energetický manažment a asistenčné služby

 • Navrhujem komplexný energetický manažment budov
 • Ponúkame Garantovanú/Podpornú energetickú službu (GES/PES)
 • Napojíme existujúce zariadenia cez naše smart riešenie a vykonávame vzdialený monitoring a diagnostiku

Vonkajšie a vnútorné osvetlenie

 • Vymeníme existujúce staré svetelné zdroje za moderné LED (vrátane infraštruktúry)
 • Máme preverených dodávateľov LED osvetlenia s dlhou životnosťou
 • Staré osvetlenie vieme zmodernizovať bez počiatočných nákladov na strane klienta
 • Modernizáciou sa to u nás nekončí, poskytujeme aj údržbu a energetický manažment

Návrh a inštalácia fotovoltiky

 • Vypočítame a navrhneme vhodné riešenie na pokrytie spotreby
 • Pripravíme podklady na žiadosť o pripojenie
 • Zabezpečíme osadenie panelov či už na pozemku alebo streche