Projekty

Inštalácia fotovoltiky

Druhá fáza strešnej inštalácie fotovoltických panelov s výkonom 100 kWp

Trnavská vodárenská spoločnosť

realizácia apríl 2023

Výmena kotla Hoval

Výmena kotla a renovácia systému úpravy a automatického doplňovania vody

Klient: DSS Bratislavský samosprávny kraj

realizácia november 2022

Inštalácia fotovoltiky

Strešná inštalácia fotovoltických panelov s celkovým výkonom 230 kWp

Trnavská vodárenská

realizácia november 2022

Výroba tepla zo štiepky

Výroba a dodávka tepla z drevnej štiepky

Bytový dom Lozorno

dodávka tepla od novembra 2022

Montáž tepelných čerpadiel

Inštalácia tepelných čerpadiel Viessmann

Bytový dom Rovinka

realizácia október 2022

Automatická tlaková stanica

Transport vody do 19. poschodia

Bytový dom Bratislava

realizácia máj 2022

Modernizácia tepelných rozvodov

Výmena kotla a vykurovacej sústavy

ZSE Energia

realizácia október 2021

Modernizácia kotolne

Inštalácia a zapojenie nových kotlov Buderus

Základná škola Plavecký Štvrtok

realizácia október 2018