EkoTerm je Váš partner pre energetické riešenia

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti energetiky

Výroba a dodávka tepla

Správa a servis technických zariadení

Rekonštrukcia a modernizácia technických zariadení

Energetický manažment a asistenčné služby

Vonkajšie a vnútorné osvetlenie

Návrh a inštalácia fotovoltiky

Projekty, na ktoré sme hrdí

Certifikáty

Spoločnosť Ekoterm získala v roku 2021 certifikát v oblasti Systémového manažérstva kvality ISO/IEC 9001, životného prostredia ISO/IEC 14001 a Protikorupčného manažérstva ISO/IEC 37001.

Spoločnosť odmieta akékoľvek korupčné správanie, nielen u svojich zamestnancov, ale aj v rámci obchodných vzťahov. Na základe tejto skutočnosti sme vytvorili komunikačné nástroje, prostredníctvom ktorých nám ktokoľvek bez obáv môže nahlásiť akékoľvek podozrenie z korupcie, či hlásenie iných podnetov.

V sídle spoločnosti je umiestnená zabezpečená poštová schránka, alebo môžete využiť emailovú adresu podnety@ekoterm.sk.